• Tự động bật/tắt đèn khi có người di chuyển hoặc theo thời gian cài đặt trước
  • Điều khiển đèn riêng lẻ hay theo nhóm chỉ với 1 chạm trên ứng dụng
  • Điều khiển bằng giọng nói thông qua câu lệnh đơn giản
  • Linh hoạt thay đổi màu sắc, cường độ sáng của đèn,…